Những quy phạm khi mua hàng

  • Đối với khách hàng khu vực nội thành TPHCM: đến trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ đổi sản phẩm (sản phẩm do lỗi sản xuất).
  • Đối với khách hàng khu vực ngoại thành: đổi sản phẩm trong vòng 3 ngày từ thời điểm bạn nhận được sản phẩm. (Khách hàng chịu phí vận chuyển khi đổi sản phẩm).
  • Sản phẩm được đổi phải có cùng mức giá.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN, KỂ TỪ THỜI ĐIỂM NHÂN VIÊN GỌI XÁC NHẬN SAU 3 NGÀY VẪN CHƯA THANH TOÁN ĐƠN HÀNG SẼ TỰ HỦY MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.