Bạch Yến Tinh Chế Đặc Biệt – 100 gr

3,700,000 3,100,000

Bạch yến tinh chế đặc biệt là loại tổ yến đã được nhặt sạch lông hoàn toàn từ bạch yến thô. Đây là Tổ yến đã làm sạch 100% bằng thủ công, không dùng hóa chất hay các nguyên liệu làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ yến, tổ yến vẫn giữ nguyên chất lượng.

Bảo hành: Tổ yến làm sạch 100% bằng thủ công, không dùng hóa chất